.

МИНА ООД предлага различни повърхностни обработки на доставяните продуктите. Клиентите е необходимо да съобразят факта, че при заявка на допълнителни повърхностни обработки на произведените изделия дебелината им намалява. Ако бъдат заявени могат да бъдат направени следните обработки:

- Sand blasting (carbon steel)
- Sand blasting Stainless Steel (by non-ferritic sand)
- Sand Blasting and Dyeing
- Acid Washing

Polishing (Stainless Steel inside-outside)

- За Черни материали – пясъкоструене, грундиране, боядисване

- За Неръждаеми материали – почистване с киселина, полиране.